jump to navigation

Diari Astronomi pagi 24 Jan 2010 (Southern Cross) 24 Januari 2010

Posted by azmirul in Astronomy, Diari.
Tags: ,
add a comment

– Jenis observation: mata kasar
РConstellation yg dilihat:  Crux (Southern Cross), sebahagian Centaurus
– Bintang yg dilihat:

  • Crux – Acrux (Alpha Crux), Becrux/Mimosa (Beta Crux), Gacrux (Gamma Crux)
  • Centaurus – Rigil Kent (Alpha Centauri), Hadar (Beta Centauri)

Pagi tadi lepas subuh, aku cuba tengok kat langit kalau ada apa-apa yang menarik.. tengok langit mendung ajer dan cuma ada beberapa bintang yang tidak diliputi awan… dengan mata kasar di bahagian selatan dapat kelihatan (selanjutnya…)